Ett samarbetsavtal mellan Sverige och Tyskland är undertecknat av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska verka för fossilfria vägbundna godstransporter i Tyskland och Sverige.

I överenskommelsen som undertecknades i september 2017 står bland annat att det för närvarande finns tre alternativ i forsknings- och testfasen:
•Luftledning med test på allmänna vägar i Sverige och Tyskland, planeras att vara i drift i slutet av 2018.
•Teknik med el-skena i vägbanan är planerad att testas på allmänna vägar i Sverige (eRoadArlanda).
•Induktiva system som fortfarande befinner sig i forskningsstadiet.

Det pågår flera projekt kring ERS i både Tyskland och Sverige, båda länderna har enats om att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från både forskning och tester. Dessutom planeras ett nytt gemensamt forskningsprojekt att starta under hösten 2017 i samarbete mellan tyska och svenska forskningsinstitut.

Trafikverket ska ta elvägen framåt

Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna om elvägar på sikt kan bli en del i det statliga vägnätet i Sverige. Trafikverket ska också hantera den del som rör elvägar inom ramen för det svensk-tyska innovationspartnerskapet, skrev Regeringen i ett pressmeddelande från 6 oktober.

‹ Gå tillbaka