I augusti 2016 installerades tredje generationens elskena på testbanan vid Arlanda.

I augusti 2016 installerades tredje generationens elskena på testbanan vid Arlanda.

Nu har de första 200m av den tredje generationens elskena installerats på testbanan vid Arlanda.
Inom projektet eRoadArlanda ska en elväg installeras på väg 893 mellan Arlanda fraktterminal och Rosersbergs logistikområde. Installationen görs med en infälld skena placerad mitt i vägens körfält. I det första skedet av projektet genomfördes tester vid Arlanda Test Track där en kortare installation av elvägen redan fanns. Vid denna testanläggning installerades 200 m elväg under 2012, och ytterligare 150 m under 2014. I augusti har nu de första 200 m bytts ut mot en nyare version. Detta för att man ska kunna göra tester över 350 m. I anslutning till detta har projektet testat ny egenutvecklad utrustning.

‹ Gå tillbaka