I veckan gästade Hans Säll, affärsutvecklingschef på NCC Infra och konsortieordförande i elvägskonsortiets eRoadArlanda det norska forskningsinstitutets Sintefs konferens om elvägar i Trondheim för att berätta om projektet och tekniken.

 Hans Säll var inbjuden som huvudtalare till Norwegian Electric Roads Clusters (NERCs) första seminarium vid konferensen.  Norge följer med intresse utvecklingen i Sverige och ser över möjligheterna att elektrifiera några större vägar, även om inga beslut ännu är fattade.  Hans Säll menar att det är för dålig transparens kring kostnaderna och teknikutmaningarna med olika elvägslösningar:

Hans Sall

– Det står klart att det även i elvägskretsar finns dålig vetskap om att det vid sidan av induktiv teknik också finns ett konduktivt alternativ till pantografer, som passar fler fordonstyper. Det som råkar vara den teknik vi arbetar med. Därför känns det bra att vara på plats en sådan här dag för att ge deltagarna en mer fullständig bild.

Det visade sig också att det förekommer grovt felaktiga siffror om vad elskena i väg kostar att anlägga i rapporter som tas fram i syfte att användas som beslutsunderlag:

– För politiker och myndigheter är elektrifieringen av vägtrafiken viktiga, tunga, långsiktiga beslut där det är extremt viktigt att ha riktiga fakta. Det måste till en större transparens kring kostnader och teknikutmaningar med de olika lösningarna, så att våra beslutsfattare kan vara trygga med att informationen är korrekt, menar Hans Säll.

 – Läs intervjun från konferensen med Hans Säll i Teknisk Ukeblad 

FAKTARUTA NERC bildades i augusti 2017 av Alstom, AtB, FourC, Hell Arena, Infratek, Multiconsult, Norsk Transformator, Siemens, Volvo, Sintef, NTNU og Universitetet i Stavanger. De har till uppgift att undersöka affärsmöjligheterna i hållbarhetsmålen för transportsektorn samt utveckla och kommersialisera elektriska lösningar för vägtransporter: allt från betalningssystem och standardisering till projektering och drift. NERC hämtar inspiration från det norska FoU-projektet ELinGO, som bland annat har gjort en konceptanalys om elektrifiering av den tunga transporten. De har bland annat byggt en modell för induktiv laddning av lastbilar i fart. Projektet, som bland annat involverar Statens vegvesen, Sintef och NTNU, ska hålla slutkonferensen i juni.

 

 

‹ Gå tillbaka