Väg 893 används flitigt av landsvägscyklister och projektet har fått frågor kring säkerheten med skenan för cyklister. Även om tekniken eRoadArlanda utvecklar främst är avsedd för motorvägar, där cyklister normalt inte får vistas, har projektet tagit med cyklister i beräkningen i utformningen av skenan gällande spårbredd och friktion.
 – Om det skulle vara dåligt tryck i däcken kan det finnas en risk att skenan kan styra däcket men inte att de går i,eftersom spåren bara är 15 mm breda och de smalaste cykeldäcken är minst 18mm. Det är mycket ovanligt med smalare däck än 23 mm, säger Hans Säll ordförande i konsortiet samt även inbiten landsvägscyklist.
För att förbättra friktionen för alla typer av fordon är det asfalt lagt ovanpå skenan, så det är mindre halt än exempelvis ett spårvägsspår. Polisens motorcyklister har kört på skenan som ligger på testbanan under tre år utan problem.

Några egentliga tester av skenan ur cyklistperspektiv har ännu inte gjorts, men är önskvärda:
-Då det är tänkbart att den här lösningen även kan komma att användas för buss eller transportslingor där cyklister även kan tänkas passera ser vi gärna ett samarbete med en cyklister för att testa utformningen av skenan. En hållbar lösning för framtiden måste fungera för alla fordon som ska färdas på vägen, såväl motorcyklar som snöplogar annars är det ingen bra lösning, menar Hans Säll.

Tillhör du en cykelklubb som skulle kunna tänka sig att bidra med synpunkter? Hör av dig till projektets kommunikatörer via info@eroadarlanda.se.

‹ Gå tillbaka