I slutet på april lämnades rapporten ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” över till regeringen från sex myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Rapporten innehåller en stor mängd förslag på hur det svenska målet för klimatutsläpp inom transportsektorn ska uppnås. Elvägar tas upp som ett alternativ, där vikten av ett fortsatt stöd för utveckling och en långsiktig strategi för elektrifiering framhävs. Elvägar har dessutom potentialen att göra stor skillnad då koldioxidutsläppen kan minska med upp till 80-90%.

Ladda ned rapporten här >>

‹ Gå tillbaka