Det var strålande sol när eRoadArlanda invigdes under högtidliga former. Efter bandklippning och tal från infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon hölls konferensen ”Hållbara transporter i framtiden och varför elväg?”

Här är några röster från de cirka 300 deltagarna som fanns på plats under invigningen och konferensen.

Charlotta Åkre, Commercial Manager, SCA Logistics:
Elvägar känns som en intressant lösning eftersom det innebär ett sätt att minska vår klimatpåverkan. Fossilfria transporter är ett av de viktigaste områdena för att Sverige ska uppnå målet att bli fossilfritt.  Det är en fördel att tekniken kan användas på befintliga vägar och det bir intressant att följa elvägens prestanda utifrån säkerhet, miljö och kostnadsnivå. För oss på SCA skulle den framför allt vara intressant på fasta sträckor mellan fabriker och hamnar. Om samhället erbjuder infrastrukturen skulle vi anpassa våra fordon.

Mats Alaküla, professor i Industriell Elektroteknik, Lunds Universitet:
– Det är en lovande teknik som kan bli avgörande för storskaliga fullelektriska vägtransporter. Personbilar är de viktigaste användarna därför är en markbaserad lösning attraktiv. Denna elväg är den första markbaserade lösningen för allmän väg. Flera andra är på gång och vad som är bäst i långa loppet återstår att se, men eRoad Arlanda är ett bra koncept.

Conny Börjesson, forskare, RISE Viktoria, RISE Viktoria, forskningsinstitut inom IT:
– Jag har hållit på med elvägar i 7 år och det här ett glädjande nytt kapitel och en ny teknologi. Jag märker en större tilltro till elvägar nu, inte minst från politiken. Det återstår att lösa många uppgifter till exempel finansiering av utbyggnad. Ställt mot mycket annat kostar elvägar mindre men det blir ändå en ansenlig summa. En annan fråga är anslutning till elnät och om användarna skall fritt få välja elhandlare.

Anders Berger, Director Public Affairs, AB Volvo:
– Elvägar kan var en transportlösning, vilken roll får framtiden utvisa. På Volvo ser vi elvägar som laddinfrastruktur för tunga fordon, som minskar storlek och kostnader för batterier. Att eRoad Arlanda också kan användas av personbilar gör den till en lämpligare lösning än där elen kommer via ledningar i luften. För att elvägar ska bli ett sätt att lösa transportfrågan behövs harmonisering och standardisering på europeisk nivå eller åtminstone nationellt.

‹ Gå tillbaka