Nyheter

maj 2017

Se styrkorna hos både elvägen och järnvägen

Hur når vi de transportpolitiska målen? Här kan elvägen vara en del av lösningen för att få en fossiloberoende fordonsflotta, anser Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör på Statens väg- och transportinstitut och tillika projektledare f... Läs mer här »

Elväg för miljösmart logistik

Inom en inte alltför avlägsen framtid kan tunga transporter köras med hjälp av el. eRoadArlanda som projekt startade 2013 när en rad aktörer gick ihop för att förverkliga civilingenjören Gunnar Asplunds idé om elvägar. Året efter anslöt Post... Läs mer här »

april 2017

Dela i sociala medier