Nyheter

november 2017

Säker cykling på teststräckan

Väg 893 används flitigt av landsvägscyklister och projektet har fått frågor kring säkerheten med skenan för cyklister. Även om tekniken eRoadArlanda utvecklar främst är avsedd för motorvägar, där cyklister normalt inte får vistas, har projek... Läs mer här »

oktober 2017

Tyskland och Sverige samarbetar om elvägar

Ett samarbetsavtal mellan Sverige och Tyskland är undertecknat av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska verka för fossilfria vägbundna godstransporter i Tyskland och Sverige. I överenskommelsen... Läs mer här »

september 2017

Elvägar – Framtiden för vägtransporter

Nyligen besökte McKinseys Global Infrastructure Initiative (GII) Sverige för att få veta mer om Sveriges satsning på elvägar. Den globala transportsektor står för 23% av alla energirelaterade CO2-utsläpp, där 72% kommer från vägtransporter. Sve... Läs mer här »

Dela i sociala medier