Nyheter

februari 2018

november 2017

Säker cykling på teststräckan

Väg 893 används flitigt av landsvägscyklister och projektet har fått frågor kring säkerheten med skenan för cyklister. Även om tekniken eRoadArlanda utvecklar främst är avsedd för motorvägar, där cyklister normalt inte får vistas, har projek... Läs mer här »

Unik elväg – se inslaget på SVT

Just nu pågår bygget av eRoadArlanda en unik lösning för elväg där fordon laddas medan de kör. SVT besökte projektet i måndags och fick även en tur i eRoadArlandas helt elektriska lastbil. Se SVT:s inslag här Kort version >>  Lång versi... Läs mer här »

oktober 2017

Tyskland och Sverige samarbetar om elvägar

Ett samarbetsavtal mellan Sverige och Tyskland är undertecknat av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska verka för fossilfria vägbundna godstransporter i Tyskland och Sverige. I överenskommelsen... Läs mer här »

Dela i sociala medier