Framtidens vägar – är elvägar

Fordon laddas medan de kör

Dela i sociala medier

Om projektet

eRoadArlanda är ett av projekten i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Tekniken som utvecklats de senaste åren bygger på sk konduktiv teknik med en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan.

Målsättningen med projektet är att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag som kan utgöra en plattform för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige. Satsningen på projektet eRoadArlanda ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Uppdraget är att genomföra en demonstration – bygga en testbana, utveckla och utvärdera tekniken samt ta fram ett kunskapsunderlag för ”implementering av elvägar i det svenska vägtransportsystemet”.

Testbanan är placerad på väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde, en sträcka på totalt 10 km varav 2 km elektrifieras i demonstrationsprojektet. De fordon som i första hand planeras använda elvägen är en lastbil på 18 ton med hjulmotorer och strömavtagare. Sträckan kommer bland annat att trafikeras av PostNords lastbilar.

Elvägsupphandlingen

I juni 2013 startade Elvägsupphandlingen, ett 5-års projekt i samarbete mellan Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova och svensk industri. Syftet är bland annat att ta reda på hur överföringsteknikerna fungerar i verklig trafik, om de är säkra och tillförlitliga eller behöver förbättras.

Miljösmart logistik

PostNords Green Flight plan landar på Arlanda, godset körs på elväg till Rosersberg, hanteras på en Green Building terminal med en av Sveriges största solcellsparker och lastas sedan över på tåg direkt från terminalen. Det är så vi måste tänka oss framtidens klimatsmarta logistiklösningar.

1881

Världens första elektriska fordon

presenteras av fransmannen Gustave Trouvé på världsutställningen för elektricitet i Paris.

1881

30 procent elbilar i USA

I storstäderna fanns det gott om laddstationer.

1900

Den första bilen på månen

är en elbil och vid den här tiden lanseras också eldrivna golfbilar.

1971

Toyota Prius lanseras

Världens första serietillverkade hybridbil. Den har en bensinmotor och två elmotorer som även används som generatorer.

1997

Gunnar Asplund bildar företaget Elways

för att utveckla system för att mata fordon med elektricitet under färd.

2009

Samarbete NCC och Elways

Samarbete inleds för att göra tekniken tillgänglig i stor skala i vägbanan

2011

200 meter elskena installeras

i vägen på en Test track 2 i DRIVELAB i närheten av Arlanda.

2012

Utvecklingsbolaget RUAB bildas

Bolaget deltar i den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa, som ett av 11 bolag.

2013

eRoadArlanda får detaljprojektera

RUAB blir ett av 4 bolag att gå vidare. Projektet får namnet eRoadArlanda.

2014

Ytterligare 150 meter elskena läggs

Sammanlagt är nu 350 meter väg elektrifierad.

2014

Projekt Elväg

eRoadArlanda blir ett av två projekt som får fortsatt stöd från Trafikverket för utveckling och test av elvägar.

2015

Elskena generation 4

Ytterligare 50 meter skena läggs på testbanan. Totalt är nu 400 m väg elektrifierad.

APRIL
2017

Helt eldriven lastbil för elväg

Sveriges första helt eldrivna lastbil för elväg är nu besiktigad och godkänd för att köra på allmän väg. Den unika lastbilen kan nu börja testas på projektets testbana.

MAJ
2017

Elväg på allmän väg förbereds

Förberedande schaktnings- och kabelarbeten startar inför att den nya elvägen skall börja byggas under hösten.

MAJ/JUN
2017

Första helt eldrivna lastbilen i kommersiell trafik

Den helt eldrivna lastbilen börjar köra gods mellan Arlanda och PostNords terminal i Rosersberg. Den första tiden drivs den med konventionell laddning och ett 600kg stort batteri. När elvägen är klar kan lastbilen laddas under färd.

SEPT
2017

Första laddskenan installeras på allmän väg

Arbetet med att förlägga 2 km elväg startar. Installationen beräknas att pågå i drygt en månad.

OKT
2017

Projektdeltagare

×

Projektdeltagare eRoadArlanda

eRoadArlanda drivs av ett konsortium (RUAB. Roserbergs Utvecklings AB) där medlemmarna gemensamt arbetar för att förverkliga elvägar i stor skala och göra lösningen kommersiellt gångbar. Samtliga i projektet har en stark vilja att vara med i utvecklingen av långsiktigt hållbara transporter.

Konsortiebolaget ägs av NCC, Elways, ABT Bolagen och Kilenkrysset.