Elways_NCC34767Projektet får allt fler förfrågningar från andra delar av världen angående visningar och presentationer av elvägen. I augusti visade vi testbanan vid Arlanda för Trafikverket och en delegation med representanter från andra europeiska trafikmyndigheter. Det norska forskningsprojektet för elväg, ELinGo var på studiebesök i slutet på september. I september fick projektledare Sofia Lundberg hålla en presentation om elvägar och eRoadArlanda för Energiministeriet på Federal Environment Agency i Tyskland. Nästa steg är att information om projektet och konduktiv teknik underifrån förs vidare till miljöministern i Tyskland. Därefter kan ytterligare presentationer och visning bli aktuell.

‹ Gå tillbaka