De sista dagarna i maj inledde NCC förberedande arbeten för att lägga 2 km elväg på sträckan mellan Arlanda och Rosersbergs logistikcentrum. I slutet på sommaren, början på hösten är det dags att lägga den första metern elskena i vägen.

Just nu pågår förberedande arbeten, framförallt på sidan om vägen, med schaktning och kabeldragning för att säkra anslutningar och eltillförsel till den nya elvägen. Totalt är det ca 1 mil kabel och ett antal styrskåp som installeras parallellt med vägen. Arbetena är planerade att pågå under totalt 2 arbetsmånader med ett uppehåll under Juli månad. I samband med dessa schaktarbeten förläggs även en optofiber som kommer att förse närområdet med möjlighet till bredbandsuppkoppling.

– Det känns riktigt roligt att det vi har arbetat för, nu börjar växa fram och bli verklighet. Utvecklingen av elvägar är en viktig pusselbit i arbetet för att en hållbar fossiloberoende infrastruktur. Vi ser även att den teknik vi arbetar med, där fordon laddas underifrån medan de kör, har verklig potential att kunna bli standard för hur elvägar skall byggas då den fungerar för tung trafik såväl som persontrafik, säger Hans Säll, VD/Ordförande för eRoadArlanda och affärsutvecklingschef på NCC.

Den nya elvägen är planerad att invigas i mitten av hösten och därefter påbörjas en testperiod med utvärdering av tekniken samt att metoder och rutiner för drift och underhåll testas i verklig trafik.

– Vi har under flera års tid hittills utfört alla tester på en inhägnad bana i närheten av Arlanda men ser nu fram emot att se tekniken på allmän väg och i verkliga trafikförhållanden, säger Hans Säll.

Under testperioden kommer Sveriges första helt elektriska lastbil som kör gods för PostNord att trafikera sträckan med ca 11 vändor tur och retur om dagen.

Här kommer den nya elvägen att gå

Den nya elvägen byggs på väg 893 i Skoby mellan Arlanda och Rosersberg. De förberedande arbetena sträcker sig från strax ovanför Benstockens Långtidsparkering till Skoby i södergående riktning. Arbetet med elvägen kommer att påverka framkomligheten på sträckan från slutet av maj till mitten av september.

Vi hoppas att boende och verksamma i området ni har överseende med detta arbete och hoppas inte att det ska påverka er för mycket.

Läs mer
Frågor och Svar
Om projektet
Så funkar det

‹ Gå tillbaka