Intresset för eRoadArlandas lösning för elväg var stort när McKinsey´s globala infrastrukturinitiativ torsdagen 14 september besökte testbanan utanför Arlanda.

GII:s (Global Infrastructure Initiative) studiebesök i Sverige gick under temat mobilitet, där man under två dagar besökte de två innovationsprojekten för elväg samt arrangerade ett rundabordssamtal med nyckelpersoner inom mobilitet och framtidens infrastruktur.

– Det var ett mycket lyckat besök med intressanta diskussioner och positiv feedback på rundabordssamtalet såväl som ute på testbanan. eRoadArlanda är ett bra exempel på hur ny teknik och innovation har möjlighet att helt förändra framtidens mobilitet. Vi är då extra glada över att vårt projekt skapar intresse långt utanför Sveriges gränser, säger Hans Säll, ordförande/VD i eRoadArlanda och affärsutvecklingschef på NCC.

GII har sedan 2012 samlat många av världens ledare inom infrastruktur och kapitalprojekt för att identifiera sätt för en bättre leverans av ny infrastruktur och få ut mer av befintliga tillgångar. Det görs genom att anordna rundabordssamtal med nyckelpersoner och studiebesök på innovationsprojekt över hela världen. Gruppen kan genom detta utbyta idéer och hitta praktiska lösningar för att förbättra hur vi planerar, finansierar, bygger och driver infrastruktur och stora kapitalprojekt.

Läs intervjun med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon om Sveriges satsning på elvägar >>

Läs även GII:s sammanfattning från studiebesöken >>

‹ Gå tillbaka