Torsdagen den 15 juni fick elvägsprojektet eRoadArlanda besök av Indiens transportminister, Nitin Gadkari, som var på tredagarsbesök i Sverige.

-Det är såklart roligt att vi får ta emot en delegation på den nivån ifrån Indien. Sverige har ju en särställning i världen när det gäller teknikutveckling för elväg, med flera pågående projekt. Det är många som inte har förstått det ännu. Roligt att vi blir utvalda, när transportministern för nationen med världens näst största vägnät kommer på besök och att då kunna presentera en svensk innovation! säger Hans Säll, ordföranden för konsort

iet eRoadArlanda och affärsutvecklingschef på NCC Infraservice.

Intresset för elektrifiering av fordonstrafiken i Indien är stort. Problemen med luftkvaliteten är välkända och vägnätet enormt. Ministern kom i sällskap med representanter från indiska ambassaden och svenska näringslivsdepartementet. De togs emot för en visning på testbanan utanför Arlanda. En till synes mycket nöjd minister fick också en åktur med den helelektriska lastbilen på banan tillsammans med Fabian Wrede från ABT Bolagen, ledare för projektets transportgrupp.

Samma eftermiddag togs även ett 50-tal personer från Europas första elvägskonferens emot (http://www.electricroads.org/) ute på testbanan.

-Vi ser att intresset för elvägar stadigt växer och vi förbereder oss på att antalet studiebesök kommer att öka stort efter invigningen av elvägen på allmän väg i höst, avslutar Hans Säll.

 

‹ Gå tillbaka