Den 14-15 juni samlades ca 80 deltagare från hela världen i Sandviken för att delta på Europas första internationella elvägskonferens, Electric Road Systems Conference 2017. Konduktiv teknik via såväl luftledningar som via vägbanan stod i centrum. Förutom en mängd seminarier och diskussioner om framtidens hållbara infrastruktur gjordes även ett besök ute på eRoadArlandas testbana för att studera tekniken.

Region Gävleborg var värd för konferensen och den arrangerades tillsammans med KTH inom FFI-projektet Forsknings- och innovationsplattform för elvägar. Konferensen samlar internationella forskare och experter för att sprida och diskutera det senaste inom forskning och pilotprojekt på temat elvägar. Syftet är att stimulera nya samarbeten och lyfta fram elvägar som framtidens hållbara transportlösning.

Sverige ligger långt fram i utvecklingen av elväg med två pågående utvecklingsprojekt, eRoadArlanda och Elväg Gävle. I centrum stod därför konduktiv teknik för elväg dels via luftledningar och dels via vägbanan.

– eRoadArlandas teknik har här en fördel då den har en lägre inversteringskostnad och fungerar att tillämpa på bå de tung trafik såväl som persontrafik då energin tas från en skena ivägen, berättar Gunnar Asplund, som var en av deltagarna från eRoadArlanda konsortiet.

I öppningsanförandet talade Trafikverkets strategidirektör Agneta Wargsjö om varför Trafikverket engagerar sig i elvägar och dess tekniker och möjligheter. I dagsläget är det inte möjligt att flytta över vägtransporter till järnväg och sjöfart i någon större omfattning och därför måste vägtrafiken själv klara av att bli fossilfri. Alla ”tricks” inklusive elvägar kommer att behövas enligt Trafikverket.

Läs mer och se hela programmet på >> http://www.electricroads.org

Sammandrag av innehåll och diskussioner:
Vi behöver lösningar som kan tillämpas globalt – Vägtransporter står för en stor del av världens energianvändning samt att vi har en begränsad tillgång till biobränslen gör att elektrifiering av vägar en av de viktigaste lösningarna för fossilfria effektivare fordon. Man diskuterade även exportmöjligheter till Kina och Indien som stora tänkta marknader för elvägsteknologier. Regionerna i Sverige anses vara de viktigaste aktörerna framöver för att samordna implementeringen av elvägar lokalt.

Räkna även med personbilarna – Flera presentationer snuddade vid frågan om elvägars betydelse för personbilar, inte minst samhällsekonomiskt. Den totala batterikostnaden, då alla fordon är utrustade med stora batterier, kan vida överskrida investeringskostnaden för ett rikstäckande elvägsnät trots att batteriutvecklingen spås en snabb utveckling fram till 2025. Elvägar möjliggör att personbilar kan laddas under färd för att sedan kunna köra på ett litet batteri utanför elvägen. Detta skulle medföra att små ekonomiska elbilar vid behov kan få en längre räckvidd och alltid vara laddade.

Fördelen med den konduktiva tekniken är att det inte blir någon begränsning i laddeffekt för olika applikationer och fordon och kan användas brett. För att nästa steg skall kunna tas måste strömavtagare utvecklas av leverantörer, ett arbete med avseende på funktionell säkerhet genomföras och standardisering för offentlig miljö planeras. Detta görs bäst i samarbete mellan personbilsindustrin och utvecklare av konduktiv teknik för att kunna täcka hela systemet, vilket även inkluderar det som är utanför bilen i infrastrukturen.

Finansiering – Konferensen avslutades av myndighetsrepresentanterna. Deras gemensamma ståndpunkt var att alternativa finansieringsformer för elvägar behöver utredas. Till nästa års konferens kommer transport- och elbranschen att aktivt bjudas in.

Ekonomiska incitament för elvägar är användning av direktel som drivmedel samt den höga verkningsgraden hos eldrivlinor. Det vill säga, totalt lägre energiförbrukning i kombination med ett fortsatt lågt elpris ger lägre kostnader i jämförelse med flytande bränslen. Biodrivmedel ger en snabb förbättring av klimatpåverkan, men är ensamt inte en långsiktig lösning utan snarare ett komplement till elektrifiering.

.

 

 

‹ Gå tillbaka