Nyligen besökte McKinseys Global Infrastructure Initiative (GII) Sverige för att få veta mer om Sveriges satsning på elvägar.

Den globala transportsektor står för 23% av alla energirelaterade CO2-utsläpp, där 72% kommer från vägtransporter. Sverige har dessutom i sin klimatstrategi åtagit sig att vara oberoende av fossila bränslen till 2030. En lösning är att utveckla elvägar och på så sätt kraftigt sänka transportsektorns miljöpåverkan.

Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör berättar i en intervju i samband med studiebesöket mer om satsningen på elvägar. Det började som europas största förkommersiella innovationsupphandling där 11 sökande projekt nu har reducerats till de två mest livskraftiga teknikerna som får testa tekniken i verklig trafik.

Läs hela intervjun med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon >>

Läs även GII:s sammanfattning från studiebesöken >>

‹ Gå tillbaka