eRoadArlanda intervjuas i P1 morgon.

Sveriges Radio besökte eRoadArlanda och pratade med Sofia Lundberg, projektledare, Gunnar Asplund, innovatören bakom tekniken samt Fabian Wrede från projektets transportgrupp. Inslaget är inspelat i eRoadArlandas laboratorium där lyssnarna kan höra ljudet från en prototyp av elvägen, lite som en bilbana. Man besökte även testbanan strax utanför Arlanda där projektet idag har en 400 meter lång testbana.

>> Läs mer och lyssna på intervjun här.

Läs mer:
Gunnar Asplund svarar på några av våra allra vanligaste frågor:

Varför bygga elvägar när det även finns andra alternativ för att sänka transportsektorns miljöpåverkan? Räcker det inte med batteridrift och att bygga ut laddinfrastrukturen? Eller varför inte använda vätgas eller etanol?
Antalet fordon med eldrift växer för varje dag. Även räckvidden för hur långt man kan köra förväntas förbättras avsevärt. Att komma i närheten av samma räckvidd som fossila bränslen kräver dock mycket högt energiinnehåll = mycket stora batterier. Detta innebär dels en högre kostnad och ett stort miljöavtryck, eftersom batterier har en stor miljöpåverkan redan vid tillverkningsfasen. Mycket stora batterier kräver så mycket energi vid tillverkningen att mycket av elektrifieringens fördelar går förlorade. T ex om alla fordon har batterier för 60 mils körning fördubblas bilarnas vikt och totalkostnaden blir ett antal gånger högre än alternativet med elvägar + små batterier. För lastbilar krävs ännu större batterier för längre körning och mycket lite vikt återstår för last. Elvägar möjliggör att fordon kan utrustas med mindre batterier och samtidigt maximera räckvidden om endast de större vägarna elektrifieras. Enbart besparingen på batterier kan betala elvägarna flera gånger om. Den effekt som elvägar kan överföra till fordonet är dessutom betydligt högre än vad som är möjligt för de flesta laddstationer idag.

Vätgas plus elmotor är ur effektivitetssynpunkt ett sämre alternativ eftersom framställningen av vätgas har låg verkningsgrad liksom omvandlingen tillbaka till el. Det kan då gå åt flera gånger mer el än vad fordonet slutligen använder för sin drift. Om man i stället bygger elvägar blir elförlusterna mycket små. Nästan all el som genereras kan användas för fordonens drift.

Etanol är en knapp resurs då Etanol framställs på mark som kan användas till åkermark. För flyget är etanol en möjlighet som ersättare för fossila bränslen men det är mycket tveksamt om det kan räcka även till vägtrafiken utan att komma i konflikt med livsmedelsförsörjningen.

Varför har eRoadArlanda valt konduktiv teknik med matning från vägen?
Det finns ett antal lösningar för elväg. Fördelen med konduktiv matning från vägen är att det fungerar för persontrafik såväl som tung trafik. Just för att energin tas från vägen. Den andra delen är att eRoadArlandas lösning är den minst resurskrävande. Befintlig infrastruktur kan användas och kan installeras till en betydligt lägre kostnad än till exempel induktiv matning.

Att installera elväg enligt eRoadArlandas lösning beräknas kosta ungefär 5 miljoner per kilometer vid ett fullskaligt införande. Tillsammans med den besparing vi kan göra i minskad storlek på batterier samt minskad användning av fossila bränslen (Idag importerar Sverige fossila bränslen för 60 miljarder) kan ett fullskaligt införande räknas hem på bara några år. Förutom rena kostnadsbesparingar kommer också koldioxidutsläpp att på sikt helt kunna undvikas vilket måste ses som en stor fördel.

Uppskattningsvis skulle det kosta ca 100 miljarder för att elektrifiera 2000 mil större vägar i Sverige. Att utrusta fem miljoner bilar med 100 kWh batterier för ca 100 USD per kWh för att kunna köra femhundra kilometer på en laddning skulle kosta 450 miljarder kronor vart tionde år (batteriernas livslängd). Alternativet med elvägar är alltså betydligt billigare än mycket stora batterier. Dessutom kan lastbilar elektrifieras om elvägar byggs. Det går inte om man satsar på elfordon som bara drivs med batterier.

Vad krävs för att fordon skall kunna använda elvägen?
Fordonsindustrin står inför ett paradigmskifte där det krävs en omställning från fossila bränslen till eldrift vid nyförsäljning av fordon. Tekniken för att kunna nyttja elvägar kan exempelvis byggas in i stötfångaren och kan utformas individuellt för varje fordonsmärke. Befintliga elfordon kan kompletteras med denna teknik.

‹ Gå tillbaka