Inom en inte alltför avlägsen framtid kan tunga transporter köras med hjälp av el.

eRoadArlanda som projekt startade 2013 när en rad aktörer gick ihop för att förverkliga civilingenjören Gunnar Asplunds idé om elvägar. Året efter anslöt PostNord och stöttade projektet med kompetens och resurser. PostNord kommer även att vara först ut med att köra gods på den nya elvägen.

– För oss som har många typer av fordon är det här en bra lösning och dessutom en pusselbit för att skapa miljösmart logistik, säger Mårten Sjölin, Environmental Director på PostNord.

Det fungerar så att energi överförs till fordonet från en skena i vägen via en rörlig arm. Armen känner av var skenan i vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över skenan är kontakten i nerfällt läge. Vid en omkörning lyfts kontakten upp automatiskt. Tester och utveckling av tekniken sker idag på en 350 meter lång testbana. Till hösten planeras en ca 2 kilometer lång elväg mellan Arlanda och Rosersberg.

– Vi ser framför oss ett scenario där PostNords Green Flight-plan landar på Arlanda. Godset körs sedan på elväg till Rosersberg där det hanteras på en terminal som har en av Sveriges största solcellsparker. Därefter lastas godset på tåg direkt från terminalen. Det är så vi måste tänka oss framtidens klimatsmarta logistiklösning, säger Mårten Sjölin.

Sveriges första helt eldrivna lastbil kom hit från Holland för bara några veckor sedan. Nu ska lastbilen testas, besiktigas och godkännas av Trafikverket. Därefter kommer tester av lastbil och laddning ske under några månader innan den kan tas i drift. När den nya elvägen mellan Arlanda och Rosersberg är klar skall lastbilen köra elva vändor tur och retur varje dag.

– Det är viktigt att lastbilen uppfyller samma funktionella krav som vi ställer på en vanlig lastbil, främst när det gäller lastkapacitet. Lastbilen kommer att användas i skarp drift direkt och då är det viktigt att allt fungerar som det ska, säger Mårten Sjölin.

– Det känns bra att vi gör det här på riktigt. Det är ett sätt för oss att bidra till utvecklingen så att vi kan minska koldioxidutsläppen i framtiden.

Förutom att Riksdagen satt upp tydliga miljömål för 2030 har PostNord sitt eget miljömål – att minska CO2-utsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020.

– Det här utvecklingsprojektet är viktigt för att vi på sikt ska kunna minska utsläppen från tunga transporter utan att minska antalet körda kilometer. Elvägtekniken är i sin linda och kommer inte att hinna bidra till våra mål 2020. Men vi ser det långsiktigt och tror att det säkert kan bidra till att uppnå de mål vi sätter till 2030, säger Mårten Sjölin.

Fakta elvägen

  • En två kilometer lång demonstrationssträcka ska byggas där en ellastbil under två års tid ska köra PostNords gods för att se hur väl anläggningen fungerar i vanlig trafik och vid olika väderförhållanden. Utveckling och tester pågår fram till dess på en separat testbana.
  • Lastbilen kommer från holländska Daf och har byggts om av företaget E-traction, även det holländskt. Det är den första helt eldrivna lastbilen i Sverige.
  • Hela elpaketet väger 1 600 kilo, varav själva batteriet ligger på 600 kilo. Som jämförelse väger batteriet på en Tesla Model 6 nära 550 kilo.
‹ Gå tillbaka