Historiskt – och något att berätta för barnbarnen! Bilprovningen berättar om utmaningarna med att besikta Sveriges och kanske världens första helt eldrivna lastbil för elväg.

–  Förhoppningsvis kommer jag att kunna stoltsera för kommande barnbarn om att jag var med och godkände Sveriges första ellastbil.

Orden kommer från Per-Anders Blommefors, tekniskt ansvarig besiktningsingenjör på Bilprovningen, i anslutning till att han fredagen den 28 april i år godkände Sveriges och förmodligen även världens första ellastbil för elväg.

Världens första ellastbil för allmän väg
Per-Anders har över 30 års erfarenhet från branschen och anser besiktningen vara en av de mest spännande och unika besiktningar som han gjort. Visserligen är lastbilen en prototyp men då den nu har godkänts får den rulla på vägarna precis som alla andra registrerade fordon.

 Hjälp med regler och myndigheter
Bilprovningens roll i projektet eRoadArlanda har varit att vara behjälplig med regeltolkning och bedömning av möjligheterna att få ellastbilen godkänd vid en ordinarie registreringsbesiktning.

–  När vi fick förfrågan om att ingå i projektet tvekade vi inte en sekund. Hållbarhet är ett av Bilprovningens kärnvärden och det känns både angeläget och spännande att vara med och testa en sådan ny och framåtriktad teknik.

Citatet kommer från Hans Tyskhagen, som är Bilprovningens produktionschef och som följt projektet med stort intresse sedan företaget anslöt sig våren 2016.

Efter en omfattande ombyggnation av lastbilen där ordinarie drivlina avlägsnades och ersattes med elmotorer, batteripack och tillhörande reglerutrustning för laddning och matning konsulterades Bilprovningen som identifierade ett flertal åtgärder som behövde vidtas innan ellastbilen kunde godkännas.

 

 

 

 

 

Dispens löste svårknäckta nötter
Arbetet fortlöpte och till slut återstod bara några få frågetecken, dock var dessa svårknäckta. Eftersom vi arbetar med utveckling av helt ny teknik och ett fordon som är det första i sitt slag kan inte alltid befintliga regler tillämpas rakt av. Ett exempel är elsäkerheten. Gällande praxis är att elfordon måste stå still vid laddning men syftet med hela projektet är att kunna ladda medan man kör vilket i praktiken hade krävt en regeländring.

Med detta i åtanke och för att spara tid valde projektet att ansöka om dispens för dessa hos Transportstyrelsen. När dispensen beviljades var målsnöret äntligen i sikte och ellastbilen kunde, efter över ett års förberedelse, godkännas på Bilprovningens station i Rosersberg. Det var en milstolpe i projektet – och faktiskt också en historisk händelse!

På väg mot en fossilfri framtid
Producerad rätt är el en betydligt renare och billigare energikälla än traditionella drivmedel som bensin eller diesel. Genom att bygga elvägar kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 80–90 procent och vara en viktig nyckel till fossilfria transporter. Går allt som det ska i projektet eRoadArlanda är möjligheterna stora att successivt införa tekniken på allmänna vägar, i Sverige såväl som utomlands. Vi kan då se tillbaka och vara stolta över att vi har fått vara med från början i hela resan.

Närmast ser vi fram emot nästa etapp i projektet då elvägen börjar läggas och invigs till hösten.

Cecilia Blom Hesselgren
Kommunikationschef Bilprovningen

‹ Gå tillbaka