Säker cykling på teststräckan

Väg 893 används flitigt av landsvägscyklister och projektet har fått frågor kring säkerheten med skenan för cyklister. Även om tekniken eRoadArlanda utvecklar främst är avsedd för motorvägar, där cyklister normalt inte får vistas, har projektet tagit med cyklister i... Läs mer
Unik elväg – se inslaget på SVT

Unik elväg – se inslaget på SVT

Just nu pågår bygget av eRoadArlanda en unik lösning för elväg där fordon laddas medan de kör. SVT besökte projektet i måndags och fick även en tur i eRoadArlandas helt elektriska lastbil. Se SVT:s inslag här Kort version >>  Lång version >> (klippet är... Läs mer