Så ska svenska transporter bli fossilfria till 2045

I slutet på april lämnades rapporten ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” över till regeringen från sex myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen. Rapporten... Läs mer
Elvägar – En hållbar transportlösning för framtiden

Elvägar – En hållbar transportlösning för framtiden

Den 10e maj presenterar Hans Säll eRoadArlandas lösning för elväg på Vehicle Electronics & Connected Services på Svenska mässan i Göteborg. Vårt samhälle står inför stora utmaningar inte minst för att kunna nå de miljöpolitiska målen om en fossiloberoende... Läs mer
”Bättre med elvägar än att alla kör Tesla”

”Bättre med elvägar än att alla kör Tesla”

Om alla skulle köpa sig en Tesla, eller likvärdig bil, så skulle samhällskostnaden för bilarnas batterier bli mycket hög. Det är mer ekonomiskt att satsa på elvägar – även för personbilar. I en artikel i Ny Teknik jämför Mats Alaküla, professor i industriell... Läs mer